PHARMA COLOGY

ภาควิชาเภสัชวิทยาเปิดสอนรายวิชาเภสัชวิทยา พิษวิทยา
และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป
รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร์ชีวภาพเน้นเภสัชวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา 

www.psupharmacology.com/index.php PHARMA COLOGY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น